Verhalen in beeld

Om de verhalen op de verhalenbank te laten leven is beeld dat recht doet aan de ervaringen in de laatste levensfase essentieel. Op dit moment mist er voldoende bruikbaar beeldmateriaal. Dit is de reden voor de start van het project ‘Meer dan duizend woorden – levenseindeverhalen in beeld’.


Het in beeld brengen van zorg draagt vaak een drempel met zich mee. Het gaat namelijk om kwetsbare mensen, die je het liefst zo min mogelijk wil belasten. Toch hebben we gemerkt dat patiënten en mantelzorgers zelf in veel gevallen graag mee willen werken. Daarnaast draagt het in beeld brengen van de (rauwe) werkelijkheid bij aan passende beeldvorming over de zorg dat recht doet aan de directe betrokkenen die er dagelijks middenin zitten.

Wie zoeken we?

Organisaties, zorgverleners, patiënten en naasten/mantelzorgers die mee willen werken en instemmen met een zwart-wit fotoreportage gebaseerd op documentairefotografie. Bij documentairefotografie probeert de fotograaf de werkelijkheid te documenteren op een verhalende manier.

Voorwaarden

Vooraf zullen er afspraken worden gemaakt over wat wel en wat niet in beeld wordt gebracht. De fotograaf beschikt over een compacte camera en zal fotograferen zonder flits. Er hoeft niet geposeerd te worden, de fotograaf kijkt als het ware over de schouder mee van de zorgontvanger, mantelzorger en/of zorgverlener en fotografeert de dagelijkse werkelijkheid zoals die zich aandient.

Daarnaast worden er uiteraard afspraken gemaakt over publicatie. Foto’s worden nooit zonder instemming van de personen op de foto verspreid. Ook de betrokken zorgorganisaties mogen alleen met toestemming van de betrokkenen op de foto gebruik van het beeldmateriaal.

Aanmelden

Zou u willen meewerken aan dit project? Of heeft u vragen? Neem dan contact op: aspekkink@vptz.nl