Het project

De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’

De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ is een samenwerking tussen verschillende organisaties. Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.

Via ikwilmetjepraten.nu geeft de coalitie achtergrondinformatie en tips die kunnen helpen om bijvoorbeeld een gesprek te starten of die aanzetten tot nadenken over de laatste levensfase. Ook vindt u hier meer informatie over de coalitie en de partners.

Als partner van de coalitie heeft VPTZ Nederland in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek een verhalenbank samengesteld op basis van de praktijken van onder andere VPTZ-vrijwilligers. Verhalen zijn een krachtig en effectief middel om mensen te verbinden, kennis te genereren en tot reflecties te komen. Vrijwilligers zoeken dagelijks naar hoe zij optimaal bij kunnen dragen aan ervaringen van zin en betekenis van zowel de stervenden als de naasten.

Samenwerkingspartners

Deze verhalenbank is tot stand gekomen onder de vlag van de Coalitie van Betekenis tot het Einde. De bank is ontwikkeld en gevuld vanuit een nauwe samenwerking tussen  VPTZ Nederland en de Universiteit voor Humanistiek (Leerstoel VPTZ). Een groot deel van de verhalen is gebaseerd op interviews met vrijwilligers, nabestaanden en cliënten/gasten die zijn uitgetypt en samengevat.

Universiteit voor Humanistiek
De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen over zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Ruim 400 reguliere studenten volgen er een officieel erkende bachelor, twee masters: Humanistiek en Zorgethiek. Humanistiek is een multidisciplinaire wetenschap, die put uit filosofie, psychologie, geschiedenis en allerlei andere disciplines uit de maatschappij- , cultuur- en gedragswetenschappen. Zorgethiek behandelt de vraag wat zorg goede zorg maakt. Kenmerkend is dat zorg als relationeel van aard wordt opgevat. Studenten onderzoeken actuele thema’s als toegenomen technische mogelijkheden, meer zelfbewuste vraag naar zorg, professionalisering van zorgverlenende beroepen, rol vrijwilligers, bezuinigingen, marktwerking en veranderingen in de zorgsystemen via theoretische en empirische reflectie.
Bezoek ook: www.uvh.nl

VPTZ Nederland
VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties die, met inzet van vrijwilligers, mensen ondersteunen in de laatste fase van hun leven. Dit wordt zowel bij mensen thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. VPTZ Nederland ondersteunt ruim 200 organisaties waar meer dan 11.000 vrijwilligers actief zijn. VPTZ Nederland maakt het sterven op de plek van voorkeur mede mogelijk. VPTZ Nederland wil daar waar nodig en gewenst mensen ondersteunen, ongeacht de plaats van overlijden. Goede zorg in de laatste levensfase vraagt een optimale inzet van vrijwilligers en een goed samenspel met de formele zorg. VPTZ Nederland streeft naar structurele samenwerking tussen beroepsmatige zorg en vrijwillige inzet vanaf de markering van de palliatieve (terminale) fase van alle cliënten, ongeacht waar zij verblijven (thuis, hospice, ziekenhuis of zorginstelling).
Bezoek ook: www.vptz.nl

Onderzoek

De verhalen op de website geven inzicht in de geleefde ervaringen van patiënten, naasten, vrijwilligers en professionals binnen de laatste levensfase. Deze ervaringen zijn zeer geschikt voor kwalitatief onderzoek met als doel om (wetenschappelijke) kennis te genereren en de kwaliteit van de palliatieve zorg te versterken. Drs. Ankana Spekkink werkt als onderzoeker bij VPTZ-NL in samenwerking met de vakgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek. Zij gebruikt de verhalen voor onderzoek naar morele sensitiviteit van zorgverleners in de palliatieve zorg en onbegrepen gedrag in de laatste levensfase. Daarbij ontwikkelt zij een methodiek voor het werken met verhalen. Voor meer informatie, neem contact op: aspekkink@vptz.nl