Samenwerkingspartners

Deze verhalenbank is tot stand gekomen onder de vlag van de Coalitie van Betekenis tot het Einde. De bank is ontwikkeld en gevuld vanuit een nauwe samenwerking tussen  VPTZ Nederland en de Universiteit voor Humanistiek (Leerstoel VPTZ). Een groot deel van de verhalen is gebaseerd op interviews met vrijwilligers, nabestaanden en cliënten/gasten die zijn uitgetypt en samengevat.

Universiteit voor Humanistiek
De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen over zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Ruim 400 reguliere studenten volgen er een officieel erkende bachelor, twee masters: Humanistiek en Zorgethiek. Humanistiek is een multidisciplinaire wetenschap, die put uit filosofie, psychologie, geschiedenis en allerlei andere disciplines uit de maatschappij- , cultuur- en gedragswetenschappen. Zorgethiek behandelt de vraag wat zorg goede zorg maakt. Kenmerkend is dat zorg als relationeel van aard wordt opgevat. Studenten onderzoeken actuele thema’s als toegenomen technische mogelijkheden, meer zelfbewuste vraag naar zorg, professionalisering van zorgverlenende beroepen, rol vrijwilligers, bezuinigingen, marktwerking en veranderingen in de zorgsystemen via theoretische en empirische reflectie.
Bezoek ook: www.uvh.nl

VPTZ Nederland
VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties die, met inzet van vrijwilligers, mensen ondersteunen in de laatste fase van hun leven. Dit wordt zowel bij mensen thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. VPTZ Nederland ondersteunt ruim 200 organisaties waar meer dan 11.000 vrijwilligers actief zijn. VPTZ Nederland maakt het sterven op de plek van voorkeur mede mogelijk. VPTZ Nederland wil daar waar nodig en gewenst mensen ondersteunen, ongeacht de plaats van overlijden. Goede zorg in de laatste levensfase vraagt een optimale inzet van vrijwilligers en een goed samenspel met de formele zorg. VPTZ Nederland streeft naar structurele samenwerking tussen beroepsmatige zorg en vrijwillige inzet vanaf de markering van de palliatieve (terminale) fase van alle cliënten, ongeacht waar zij verblijven (thuis, hospice, ziekenhuis of zorginstelling).
Bezoek ook: www.vptz.nl